HYPO-centrum s.r.o.
Hypo-centrumHypoteční kalkulačkaProč s námiO hypotéceRefinancováníHypo-certifikátNabídka bydleníNaąi partneřiO nás
Odhad nemovitosti zdarma + Sleva aľ 30 000!
HYPO-certifikát
  • Hledáte si svoji novou nemovitost?
  • Budete ji financovat pomocí hypotéky?
  • Pot?ebujete v?d?t zda a kolik Vám banka vlastn? p?j?í?
  • Vyžadují po Vás realitní kancelá?e ?i majitelé nemovitostí doklad o tom, že hypotéku skute?n? získáte?

Máme pro Vás i pro realitní kancelá?e ?i majitele nemovitostí jasnou odpov??. Odpov?dí je HYPO-certifikát.
Vystavením HYPO-certifikátu Vám budeme garantovat konkrétní výši Vaší budoucí hypotéky a ?as, který budeme pot?ebovat k jejímu vy?ízení.

Výše hypote?ního úv?ru závisí hlavn? na výši Vašich p?íjm? a na hodnot? zastavované nemovitosti. Abychom výši Vašeho úv?ru ur?ili co nejp?esn?ji a abychom p?edešli nep?íjemným p?ekvapením, budeme p?ed vystavením HYPO-certifikátu od Vás pot?ebovat p?edložit nap?. kopii Vašich výplatních pásek ?i kopii da?ových p?iznání. Jelikož máme k dispozici analytické programy všech hlavních hypote?ních bank, jsme schopni výši Vaší hypotéky stanovit s 95% p?esností.

Pokud chcete zjistit jaké podklady budeme pro vystavení HYPO-certifikátu pot?ebovat, m?žete si projít našeho Rychlého pr?vodce hypotékou, ve které je rovn?ž možné vypo?ítat si orienta?ní výši úv?ru nebo výši jeho splátek. M?žete také samoz?ejm? p?ímo kontaktovat našeho hypote?ního poradce a domluvit si pro Vás vyhovující termín sch?zky, na které Vám HYPO-certifikát vystavíme.Garantované úrokové sazby
ke dni 19. 2. 2018
1,99% 1,59% 1,59%
Fixace na 1 / 3 / 5 let


Domluvte si schĹŻzku s hypoteÄŤnĂ­m poradcem

Praha, Na Poříčí 1071/17
tel: 222 866 883   více

Brno, Jezuitská 1
Mobil: 731 561 695  více
 
Home  |   Vaąe dotazy  |   Vstup pro partnery  |   Najděte si bydlení  |   Kontakty