HYPO-centrum s.r.o.
Hypo-centrumHypoteční kalkulačkaProč s námiO hypotéceRefinancováníHypo-certifikátNabídka bydleníNaąi partneřiO nás
Odhad nemovitosti zdarma + Sleva aľ 30 000!
HYPOTÉKA NA KOMER?NÍ NEMOVITOST
FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V DRAŽBÁCH

Spole?nost HYPO-centrum nabízí svým klient?m možnost financovat komer?ní výnosové (nájemní) nemovitosti (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, ?INŽOVNÍ DOMY, OBCHODNÍ PROSTORY, SKLADY, apod.) za podmínek srovnatelných s osobními hypotékami na bydlení.

Navíc jako jediná umož?uje p?ímé financování t?chto nemovitostí kupovaných v dražbách.


Co je možné financovat ?
 • koup?
 • výstavba
 • rekonstrukce
 • p?eúv?rování d?íve poskytnuté p?j?ky
 • p?eúv?rování vlastních prost?edk? vložených do nemovitosti (tzv. americká hypotéka)
 • p?ímé financování koup? nemovitosti v dražb?

Kdo m?že úv?r získat ?

 • fyzická osoba
 • ú?elová (objektová) spole?nost, která již vlastní n?jakou nemovitost a jejím jediným p?edm?tem ?innosti je její správa a pronájem
 • zcela nová právnická osoba (jediný p?edm?t ?innosti – realitní ?innost)
Výhody úv?ru ?
 • analýza banky se nezam??uje na finan?ní výkazy úv?rovaného subjektu, ale pouze na kvalitu a finan?ní výnosnost samotné úv?rované nemovitosti
 • splácení úv?ru je postaveno ?ist? na sou?asných ?i budoucích p?íjmech z pronájmu této ?i jiné nemovitosti
 • úv?r tedy m?že získat i zcela nová, k tomuto ú?elu založená, spole?nost, bez jakékoli finan?ní historie
 • doba vy?ízení 4 týdny
 • nízký úrok, který se pohybuje v rozmezí 4,2% až 4,85 % dle zvolené fixace úrokové sazby
 • úv?r je možné poskytnou standardn? do výše 85 % z hodnoty nemovitosti
 • splatnost bývá v rozmezí 10 až 15 let

Další možnosti úv?ru ?

 • úv?r je možné rozd?lit na n?kolik „podúv?r?“ a nastavit u nich rozdílnou délku fixace úroku, to jednak v pr?m?ru sazbu o n?co zlevní, ale hlavn? to umožní investorovi ?ast?ji úv?r splácet bez jakýchkoli sank?ních poplatk?

Co zajistíme my ?

 • komplexní servis k celému procesu financování
 • shromáždíme a p?ípravíme veškeré podklady pro úv?rové ?ízení
 • vymyslíme zp?sob a varianty financování
 • zajistíme ocen?ní nemovitosti
 • posoudíme veškeré právní a da?ové dopady a namodelujeme cash-flow investice na celou dobu úv?ru
 • navrhneme opat?ení, která investici ješt? více zefektivní
 • zajistíme snížený poplatek banky za poskytnutí úv?ru
 • zajistíme snížení bankovní marže na úrokových sazbách


Garantované úrokové sazby
ke dni 19. 2. 2018
1,99% 1,59% 1,59%
Fixace na 1 / 3 / 5 let

HYPO-centrum s.r.o.
Oddělení firemního financování:
Ostrovského 253/3, Praha 5  na mapě
Tel: 257 003 509  více
Fax: 257 003 419


Domluvte si schĹŻzku s hypoteÄŤnĂ­m poradcem

 
Home  |   Vaąe dotazy  |   Vstup pro partnery  |   Najděte si bydlení  |   Kontakty