HYPO-centrum s.r.o.
Hypo-centrumHypoteční kalkulačkaProč s námiO hypotéceRefinancováníHypo-certifikátNabídka bydleníNaąi partneřiO nás
Odhad nemovitosti zdarma + Sleva aľ 30 000!
O spole?nosti HYPO-centrum s.r.o.

HYPO-centrum s.r.o. je spole?nost zabývající se poradenským servisem a realizací komplexních ?ešení v oblasti hypote?ního a nemovitostního financování.


?ím se ?ídíme:
 • Vždy stojíme na stran? klienta
 • Nepracujeme pro banky, pracujeme pro Vás
 • Vždy hledáme nejoptimáln?jší zp?sob financování pro našeho klienta a jeho zám?r
 • Naše dobré jméno a spokojený klient je pro nás d?ležit?jší než vidina zisku za každou cenu
 • Nehledáme problémy, ale nabízíme ?ešení
 • Poskytujeme kvalitní, vysoce odborné, komplexní a rychlé služby
 • Našim cílem je zjednodušit, zrychlit a zp?íjemnit onu ?papírovou válku?, která je s financováním nemovitostí spojená
 • Náš sm?r ?ídí naši klienti

Jelikož spolupracujeme se všemi významnými bankami, které poskytují hypote?ní a nemovitostní financování, získáte u nás možnost rychlého porovnání jednotlivých podmínek a vhodnosti produkt? pro Váš zám?r. Díky naší silné pozici, kterou v bankovních domech zastáváme, nabízíme našim klient?m oproti b?žn? poskytovaným podmínkám úv?ru, podmínky optimáln?jší a p?ízniv?jší.

Komplexnost našich služeb spo?ívá mimo jiné i v možnosti zajišt?ní dalších služeb, které jsou se samotným financováním p?ímo spojené:

 • náš znalec Vám zajistí ocen?ní nemovitosti pro ú?ely hypotéky, pop?. dan? z p?evodu nemovitostí
 • pot?ebujete-li zpracovat kupní smlouvu, náš advokát je Vám pln? k dispozici a zajistí vše pot?ebné dle Vašich požadavk?
 • zajistíme Vám státní finan?ní podporu
 • p?ipravíme pojišt?ní zastavované nemovitosti a jeho vinkulaci ve prosp?ch banky
 • je-li pot?eba zajistíme Vám také životní pojišt?ní, atd.Kontakt

PRAHA - HYPO-centrum s.r.o.
Na Po?í?í 1071/17, 110 00 Praha 1 - Nové M?sto   na map?

Odd?lení hypote?ních poradc?:
Tel.: 222 866 883
GSM: 731 561 695
E-mail: praha@hypo-centrum.cz

Odd?lení firemního financování:
Tel.: 222 866 883
GSM: 737 503 322, 311
E-mail: info@hypo-centrum.cz


Kontakt

BRNO - HYPO-centrum s.r.o.
Jezuitská 17, 602 00 Brno na map?

Odd?lení hypoté?ních poradc?:
Mobil: 731 561 695
E-mail: brno@hypo-centrum.cz

Odd?lení firemního financování:
Tel.: 222 866 883
GSM: 737 503 322, 311
E-mail: info@hypo-centrum.cz
Garantované úrokové sazby
ke dni 19. 2. 2018
1,99% 1,59% 1,59%
Fixace na 1 / 3 / 5 let

Domluvte si schĹŻzku s hypoteÄŤnĂ­m poradcem


 
Home  |   Vaąe dotazy  |   Vstup pro partnery  |   Najděte si bydlení  |   Kontakty